Klaranorrakyrkogata34
Klara Norra Kyrkogata
Apeln 8
34

Om fastigheten

Fastigheten uppfördes redan 1882 såsom ett bostadshus och är en välbevarad del av de gamla Klara-kvarterens bebyggelse med sin stiliga fasad och trappuppgång. Byggnaden genomgick en modernisering och genomgripande ombyggnad 1996-97. Under 2000-talet har ytterligare modernisering gjorts i samband med hyresgästanpassningar. Kontorsytan uppgår till 1530 kvm.

Hyresgäster i huset är bland andra Klara Norra Fastigheter, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN och Chiesi Pharma

Felanmälan

Einar Mattson Byggnads AB ansvarar för fastighetsskötsel.

Vardagar: 08.00-16.30
Telefonnummer: 08-586 263 00
E-post: felanmalan@einarmattsson.se

All felanmälan sker via telefon eller e-post. Kom ihåg att i felanmälan lämna namn, adress samt telefonnummer så att fastighetsskötaren kan kontakta er.

Hissar

Kone
Telefon: 0771-50 00 00

Garageport

Crawford
Telefon: 020-249 800

Hyresärenden och teknisk förvaltning

Klara Norra Fastigheter AB
Telefon: 08-504 166 00

info@klaranorrafastigheter.se
(frågor kring hyreskontrakt, förvaltning, etc.)

FELANMÄLAN

Einar Mattsson Bygg AB ansvarar för fastigheternas skötsel.

Vardagar: 08.00-16.30
Telefon: 08-586 263 00

Fastighets-
uppgifter

Klara Norra Kyrkogata 34


Mina uppgifter

LEDIGA LOKALER

För tillfället finns det inga fler lediga lokaler på denna adress.