Klara Norra Fastigheter AB

Om Klara Norra Fastigheter AB

Klara Norra Fastigheter AB är ett av fackförbundet Unionen helägt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i Stockholm. Bolaget äger två dotterbolag; Fastighetsbolaget Västmannen AB som äger fastigheten på Västmannagatan i Stockholm och Tjänstemännens Utbildningshus AB som äger fastigheten på Lergöksgatan i Göteborg.

Fastigheterna är en del i Unionens kapitalförvaltning och har sitt ursprung i fackförbunden Sif, HTF och Farmaciförbundets fastighetsbestånd, de fackförbund som genom samgåenden numera är Unionen. Unionen är en stor hyresgäst i fastigheten på Olof Palmes Gata där Unionens Förbundskontor och Unionen Stockholm har sitt kontor men därutöver finns hyresgäster inom många verksamhetsområden. Fastighetsbolaget äger och förvaltar lokaler för allt från kontor för börsbolag till laboratorier, restauranger och små kvartersbutiker. I beståndet finns också ett par bostadsfastigheter i bästa läge i Stockholms innerstad.

Klara Norra Fastigheter AB är en stabil fastighetsägare, med ett långsiktigt perspektiv på sitt ägande, som genom en liten, egen förvaltningsorganisation vill finnas nära sina hyresgäster.