Om Klara Norra Fastigheter AB

Klara Norra Fastigheter AB äger och förvaltar fastigheter i Stockholm och är fackförbundet Unionens helägda fastighetsbolag.

Fastigheterna är en del i Unionens kapitalförvaltning och har sitt ursprung i fackförbunden Sif, HTF och Farmaciförbundets fastighetsbestånd, de fackförbund som genom samgåenden numera är Unionen. Unionen är en stor hyresgäst i fastigheten på Olof Palmes Gata där Unionens Förbundskontor och Unionen Stockholm har sitt kontor. Våra lokaler innehåller allt från kontor för börsbolag och myndigheter till laboratorier, restauranger och små kvartersbutiker. I beståndet finns också ett par bostadsfastigheter i bästa läge i Stockholms innerstad.

Klara Norra Fastigheter AB är en stabil fastighetsägare med ett långsiktigt perspektiv på sitt ägande. Med en egen förvaltningsorganisation finns vi nära våra hyresgäster.