Olof Palmes Gata
Apeln 8
17

Om fastigheten

Fastigheten är belägen i centrala Stockholms med huvudentré på Olof Palmes Gata 17. Fastigheten har ett mycket trevligt läge ett kvarter från Kungsgatan och med omedelbar närhet till Drottninggatan, Hötorget och Norra Bantorget. Huset har en närhet till allmänna kommunikationer, som tunnelbana Hötorget, Arlanda express, Centralstationen och pendeltågsstationen Stockholm City på Vasagatan. Läget i utkanten av de gamla Klara kvarteren med dess rika utbud av butiker, restauranger, caféer, hotell och kultur ger en atmosfär av småskalighet men ändå ett intryck av modern kontorsmiljö med flertalet nya kontorsprojekt i omgivningarna.

Byggnaden består av en äldre del, ursprungligen uppförd 1930 och en nyare del uppförd 1985. Den nyare delen ritades av arkitekterna Erik Fogelvik och Hans Birkholtz. Byggnaden har en tidstypisk stenfasad som vid Stadsmuseets Norrmalmsinventering 2007 fick högsta klassning (blåmärkning) vilket innebär att husets kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen.

Byggnaden har en total uthyrningsbar area på ca 19 500 kvm. Byggnaden består av två huskroppar. Den ena huskroppen innehåller kontor för SAAB AB, Riksgäldskontoret och Entelios. Den andra delen innehåller kontor och konferensanläggning med Unionen som hyresgäst. I fastigheten finns en välkomnande entré med café och loungemiljö, en motionsanläggning med separat omklädningsrum för cyklister samt ett garage med 36 parkeringsplatser.

Fastigheten genomgick en omfattande ombyggnad/tillbygnad under åren 2016-2018 med målet att klassificeras enligt Miljöbyggnad Silver. Samtliga lokaler hyrs ut med s.k. grönt hyresavtal.

All felanmälan sker via telefon eller e-post. Kom ihåg att i felanmälan lämna namn, adress samt telefonnummer så att fastighetsskötaren kan kontakta er.

JOUR (endast vid vattenläckage)

OBS! Felanmälare behöver vara på plats för att assistera.

Dygnet Runt Service

Vardagar 16.30-07.00 samt helgdagar
Telefonnummer: 08-18 70 00


HISSAR

Kone
Telefon: 0771-50 00 00

GARAGEPORT

Crawford
Telefon: 020-249 800

HYRESÄRENDEN OCH TEKNISK FÖRVALTNING

Klara Norra Fastigheter AB
Telefon: 08-504 166 00

info@klaranorrafastigheter.se
(frågor kring hyreskontrakt, förvaltning, etc.)

FELANMÄLAN

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB ansvarar för fastigheternas skötsel.

Öppettider: måndag-torsdag 07.00-17.00, fredagar 07.00-16.00
Telefon: 08-586 263 00

Fastighets-
uppgifter

Olof Palmes Gata 17


Mina uppgifter

LEDIGA LOKALER